AVG Privacyverklaring van:

Voettechnisch Adviesbureau Edwin Ligthart,
Gevestigd aan de Pastoor van der Burglaan 9 1735 HN 9 t Veld

Praktijk Edwin Ligthart gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Praktijk Edwin Ligthart deelt cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor opslagdoel nodig is. Praktijk Edwin Ligthart bewaard cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Praktijk Edwin Ligthart houd met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Praktijk Edwin Ligthart vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Praktijk Edwin Ligthart informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Praktijk Edwin Ligthart informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Praktijk Edwin Ligthart informeert cliënten indien Praktijk Edwin Ligthart bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@edwinligthart.nl
Copyright © 1994 -2024 by Edwin Ligthart  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@edwinligthart.nl
Pastoor van der Burglaan 9 1735 HN 't Veld Telefoon 0226 - 421721